REDAKCIJA


AURA – MAGAZIN ZA ZDRAVIJI ŽIVOT, KULTURU ŽIVLJENJA, ALTERNATIVNU MEDICINU I SUDBINE

Džemala Bijedića 185 Sarajevo, 71 210 Ilidža BiH

tel: +387 (33) 767-566 «»  fax: +387 (33) 767-566  «»

E-MAIL
aura@avaz.ba


Redakcija

Izdavač
REVIJE PRESS d.o.o., Sarajevo

Urednik i v. d. direktor:
Ekrem MILIĆ

Redakcija:
Emsa KARAHMET

Denis KARGA

Mustafa SMAJLOVIĆ

DTP: “Revije press”

Sekretar redakcije:
Zumreta NIŠIĆ

Tel.:/fax: 033 767 566
E-mail: aura@avaz.ba

Adresa redakcije
Džemala Bijedića 185, Sarajevo, BiH

Leave a Reply